Algemene voorwaarden

  • Schade aan of diefstal van de kerstboom valt niet onder de verantwoordelijkheid van kerstboom-verhuur.be. Dit is voor rekening van de huurder.
  • Kerstboom-verhuur.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die veroorzaakt worden door de kerstboom, bijboorbeeld door het omver vallen van de boom, het te laat ophalen,…
  • Kerstboom-verhuur.be blijft altijd eigenaar van de kerstboom, tenzij er een verkoopsovereenkomst is afgesloten voor een kerstboom
  • De kilometervergoeding bedraagt €0,45 per kilometer, vanuit Antwerpen
  • Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende kosten en lonen. Indien deze wijzigingen ondergaan, houden wij ons het recht toe om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  • Bij gebrek aan stipte betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 150%) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden derhalve afzonderlijk aangerekend.
  • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het 10de kanton.
  • Betalingsvoorwaarden: o De kerstboompakketten worden ter plaatse cash voldaan of overgeschreven op 220-0605401-60 5 dagen voor levering.
  • Voor de verhuur van kerstbomen wordt gewerkt met een proefperiode van één jaar. Daarna wordt er een huurcontract van drie of vijf jaar afgesloten, waarbij men geniet van 10% korting op 5 jaar. De proefperiode wordt ter plaatse cash voldaan of het bedrag wordt minimum 5 dagen voor levering overgeschreven op 220-0605401-60.